Hukum Mad Wajib Muttashil

Mad Muttashil atau Mad Wajib, sering disebut juga dengan Mad Wajib Muttashil merupakan salah satu cabang dari Hukum Mad Far’i 
  • Mad merupakan panjang bacaan
  • Wajib adalah harus
  • Mutthashil artinya bersambung.
Hukum Mad Wajib Muttashil adalah hukum tajwid yang berlaku apabila huruf Mad Thobi’i  ( ــــــَــــــ ا ; يْ ـــــــِــــــ ; وْ ـــــــُـــــــ bertemu dengan huruf Hamzah berharakat Fathah / Fathatain, Kasrah / Kasratain, atau Dhammah / Dhammatain ( ءَ /  ءً – ءِ / ءٍ – ءُ / ءٌ ).  Kuncinya adalah Huruf Mad Thobi’i dan Hamzah dalam keadaan bersambung atau dalam satu kata .
Panjang bacaan Hukum Mad Wajib Muttashil  adalah harus 6 harakat (tidak dapat ditawar).
Di dalam Al-Quran, Hukum Mad Muttashil  diberi tanda (simbol) garis lengkung tebal yang mirip dengan gambar pedang,  yang diletakkan di atas huruf Mad Thobi’i atau berada di antara Huruf Mad Thobi’i dan Hamzah.
pengertian mad wajib muttasil
Contoh Hukum Mad Muttashil:
pengertian mad wajib muttasil dan contoh bacaan
Contoh bacaan Mad Wajib Muttashil di dalam Al-Quran:
kumpulan contoh bacaan mad wajib muttasil
Previous
Next Post »